Elever og foresatte

maleri med sterke farger

Ved Lier videregående skole ser vi på elevenes foreldre og foresatte som viktige støttepersoner for ungdommene, og skolens ansatte ønsker å ha et nært samarbeid med elevenes foresatte. Ikke nøl med å kontakte skolen dersom du/dere har et behov.

I løpet av september gjennomføres foreldremøte for Vg1 kursene. Der blir det gitt en informasjon om skolen og vårt arbeid med å legge til rette for god opplæring for hver enkelt elev.

 

I menyen til venstre vil foresatte og elever finne en del praktisk og nyttig informasjon. Er det noe du savner ønsker vi å få tips til forbedringer.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.