Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

 

Lier vgs har laget en egen tiltaksplan til §9a.

Regelverk om skolemiljø  nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

UDIR har laget en informasjonside for foresatte og elever om skolemiljø - også på flere språk. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. januar 2020.