Elevoppfølging/elevtjenesten

Se i meny til venstre eller klikk på lenker under for informasjon om:

rådgivningstjenesten og skolehelsetjenesten

 

ELEVTJENESTEN:

 • Avdelingsleder Hege Sundet og Jakob Vik
 • Rådgiver Ranveig Myrmo og Vigdis Lothe Sætha
 • Spesialpedagogisk koordinator Jannie Heegaard
 • Spesialpedagog Aina Molund Kjos
 • Lærekandidatkoordinator Ina Thoresen
 • Miljøarbeider Linda Garstad Kollerud

RÅDGIVER – ARBEIDSOPPGAVER

Ranveig Myrmo har disse klassene:

Helse- og sosialfag VG1 – VG2

Design og håndverk VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 - 3PBA, 3PBB, 3PBD, 3PBE og 3PB4A

 

Vigdis Lothe Sætha har disse klassene:

Design og håndverk VG1

Service og samferdsel VG1 - VG2

Elektrofag VG1 – VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 - 3PBA og 3PBC

 

KARRIERERÅDGIVING

Hjelpe eleven til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg:

 • Informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid
 • Individuell veiledning/ gruppeveiledning
 • Utarbeide karriereplaner sammen med eleven
 • Gruppeveiledning i klasser ofte lagt til yrkesfaglig fordypning eller andre fagtimer i samarbeid med kontaktlærer og avdelingsleder
 • Samarbeider med kontaktlærer og avdelingsleder
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for jobb og utdanning

 

 

 

SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVING

 • Samtalepartner i sosiale spørsmål
 • Oppfølging og hjelp med å finne seg til rette som elev ved Lier v.g. skole i samarbeid med kontaktlærer
 • Samarbeid helsetjenesten, PPOT i tillegg til Elevtjenesten
 • Samarbeide med hjelpeinstanser utenfor skolen
 • Veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen
 • Gi informasjon og hjelp angående lån og utstyrsstipend

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. august 2019.