Elevoppfølging/elevtjenesten

Se i meny til venstre eller klikk på lenker under for informasjon om:

Rådgivningstjenesten, Skolehelsetjenesten, Miljøarbeider, NAV rådgiver, Spesialpedagogisk team eller PPOT

 

ELEVTJENESTEN:

 

 

KARRIERERÅDGIVING

Hjelpe eleven til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg:

 • Informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid
 • Individuell veiledning/ gruppeveiledning
 • Utarbeide karriereplaner sammen med eleven
 • Gruppeveiledning i klasser ofte lagt til yrkesfaglig fordypning eller andre fagtimer i samarbeid med kontaktlærer og avdelingsleder
 • Samarbeider med kontaktlærer og avdelingsleder
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for jobb og utdanning

 

SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVING

 • Samtalepartner i sosiale spørsmål
 • Oppfølging og hjelp med å finne seg til rette som elev ved Lier v.g. skole i samarbeid med kontaktlærer
 • Samarbeid helsetjenesten, PPOT i tillegg til Elevtjenesten
 • Samarbeide med hjelpeinstanser utenfor skolen
 • Veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen
 • Gi informasjon og hjelp angående lån og utstyrsstipend

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 31. mars 2020.