Elevoppfølging/elevtjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Se i meny til venstre eller klikk på lenker under for informasjon om:
De som jobber med eleveoppfølging er; 
 • Avd.leder Hege Sundet
 • Rådgiver Ranveig Myrmo
 • Rådgiver Vigdis Lothe Sætha
 • Spesialpedagogisk koordinator Anna Helene Stampe Sellæg
 • Lærekandidatkoordinator Ina Thoresen
 • Helsesøster Trine Christoffersen

 

RÅDGIVER – ARBEIDSOPPGAVER

Ranveig Myrmo har disse klassene:

HO Vg1 og Vg2

DH Vg2

Påbygg 3PBB og 3PBE

Vigdis Lothe Sætha har disse klassene:

SS vg1 og vg2

Elektro Vg1 og vg2

DH Vg1

Påbygg 3PBA, 3PBC, 3PBD og 4PBA


KARRIERERÅDGIVING

Hjelpe eleven til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg:

 • Informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid
 • Individuell veiledning/ gruppeveiledning
 • Utarbeide karriereplaner sammen med eleven
 • Undervisning i faget prosjekt til fordyping
 • Samarbeid med kontaktlærer
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for jobb og utdanning

 

SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVING

 • Samtalepartner i sosiale spørsmål
 • Oppfølging og hjelp med å finne seg til rette som elev ved Lier v.g. skole i samarbeid med kontaktlærer
 • Samarbeid helsesøster og PPOT
 • Samarbeide med hjelpeinstanser utenfor skolen
 • Veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen
 • Gi informasjon og hjelp angående lån og utstyrsstipend


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. januar 2018.