Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPOT).

 

Vi samarbeider med elever, foresatte og skole, og deltar i møter med elevtjenesten.

Kan bidra med:

-          Utredning/kartlegging av fagvansker og behov i opplæringssammenheng

-          Tilrettelegging av din opplæring.

-          Bistand ved mistrivsel og ulike faglige, personlige og/eller sosiale utfordringer

-          Samtaler og rådgivning

-          Veiledning rundt utdanningsvalg

-          Klargjøring av rettigheter

-          Å finne alternativer til videregående skole

 

Oppfølgingstjenesten jobber med oppfølging av elever som står uten skoletilbud.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 21. januar 2019.