Rådgivingstjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Rådgivernes oppgave er: 
•gi elevene informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning 
•gi elevene råd og veiledning og være samtalepartner i sosiale spørsmål 
•gi elevene orientering om lån og stipend 
Rådgiverne samarbeider med skolens personale, spesielt kontaktlærer og avdelingsleder, foreldre/foresatte, PPOT og eksterne instanser. 

 

Rådgivere arbeidsfordeling skoleåret 2018/ 2019:

Ranveig Myrmo: Kontor B 224

Helse- og sosialfag VG1 – VG2

Blomsterdekoratør VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 - 3PBA, 3PBB og 3PBE

 

Vigdis Lothe Sætha: Kontor B 223

Design og håndverk VG1

Service og samferdsel VG1 - VG2

Elektrofag VG1 – VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 - 3PBC, 3PBD og 3P4A

 

Ta kontakt via It's learning for avtale.

 


 

Nyttige lenker

laanekassen.no

vilbli.no

utdanning.no

tautdanning.no

samordnaopptak.no

ansa.no

studereiutlandet.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 12. mars 2019.