Rådgivingstjenesten

Rådgivernes oppgave er: 

•gi elevene informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning 

•gi elevene råd og veiledning og være samtalepartner i sosiale spørsmål 

•gi elevene orientering om lån og stipend 

Rådgiverne samarbeider med skolens personale, spesielt kontaktlærer og avdelingsleder, foreldre/foresatte, PPOT og eksterne instanser. 

 

Rådgivere arbeidsfordeling skoleåret 2019/ 2020:

Ranveig Myrmo: Kontor B 224 – mobil 41687059

Helse- og sosialfag VG1 – VG2

Blomsterdekoratør VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 - 3PBA, 3PBB, 3PBD, 3PBE og 3PB4A

 

Vigdis Lothe Sætha: Kontor B 223 - 93869883

Design og håndverk VG1

Service og samferdsel VG1 - VG2

Elektrofag VG1 – VG2

Påbygging til generell studiekompetanse VG3 – 3PBA og 3PBC

 

Ta kontakt via It's learning for avtale.

 

Nyttige lenker

laanekassen.no

vilbli.no

utdanning.no

tautdanning.no

samordnaopptak.no

ansa.no

studereiutlandet.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. august 2019.