Spesialpedagogisk team

Vi hjelper alle elever som trenger spesialpedagogisk tilrettelegging og tiltak.

Hege Sundet

 Avdelingsleder for Spesialpedagogisk team og Ressurssenter for elever med autisme

 

Jannie Heegaard

 Spesialpedagogisk koordinator

- Koordinerer spesialpedagogisk saksbehandling og følger opp spesialpedagogiske elevsaker.

- Ansvar for 1. februar søkere, fortrinn og individuell behandling.

- Utarbeider vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring.

- Følger opp samarbeidselever på Ung Invest.

 

Aina Molund Kjos

 Spesialpedagogisk veileder/spesialpedagog

- Jobber ute i klassemiljøene og følger i tillegg opp enkeltelever.

- Følger opp på elever med lese- og skrive vansker og matematikkvansker.  

- Veileder foresatte og elever fortløpende igjennom skoleåret.

 

Ina Thoresen

 Lærekandidatkoordinator

- Tilrettelegger lærekandidatforløp og jobber tett sammen med foresatte, elever, fagopplæringen og bedrifter for å finne og avklare gode meningsfulle lærekandidatplasser.

- Følger opp elever med grunnkompetanseløp.

 

Dysleksiteam 

Dysleksiteamet på Lier vgs jobber mot å sikre at alle elever med dysleksi får den rette hjelp å sikre at de vet hvilke støttemuligheter og rettigheter de har. Alle elever med dysleksi får en egen kontaktperson. 

Dysleksiteamet består av:

Elise Myhren

Eli Aasberg

Aina Molund Kjos

 

Kontaktperson

 Avdelingsleder Hege Sundet