Fraværsregler - Meldingskjema for fratrekk av fravær

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Dette skal motivere elevene til jevn innsats, og det skal forhindre skulk.

Fraværsgrensen er på 10 prosent. 

 Kunnskapsdepartementet vedtok 23. juni et nytt unntak for elever som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær. Dette er en snever bestemmelse, og den kan tas i bruk for elever i en vanskelig livssituasjon.

Dersom man overskrider grensen, er det slik at faglærer som hovedregel ikke kan sette halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Fraværsgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke det totale fraværet.

I korte trekk:

  • Dokumentert (f.eks. legeattest) og lovlig fravær gir ikke anmerkning, og det unntas da fra 10 prosent-regelen.
  • Dersom fraværet er dokumentert av foresatte, gis det ikke anmerkning, men det unntas ikke fra 10 prosent-regelen.
  • Ikke godkjent dokumentasjon eller ikke dokumentert fravær gir anmerkning og unntas ikke fra 10 prosent-regelen.

Viktige dokumenter:

Praktisering av den nye fraværsgrensen i Buskerud fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement i Buskerud fylkeskommune

 

 


Publisert 15. august 2016, oppdatert 6. juni 2019.