Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen, dette skjer i skolebiblioteket en av de første dagene av skoleåret. Husk å skrive navn og klasse i boken når lånet er registrert.

Bøkene registreres på eleven med strekkode, da er det ingen tvil om hvem som eier boken eller hvilke bøker som er utlevert. Bøkene er skolens eiendom, og skal behandles pent og leveres tilbake i god stand. I juni leveres alle bøker tilbake til biblioteket.  Dersom du ikke leverer bøkene ved skoleslutt, må du betale erstatning for de bøkene som mangler, faktura sendes.

Dersom eleven er under 18 år er det foresatte som er formelt ansvarlig for at bøkene blir levert tilbake i god stand. Elever som slutter ved skolen i løpet av året må levere alle bøker når de slutter.

Biblioteket har noen ekstra bøker til dagslån.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.