Privatister

Her finner du informasjon om oppmelding til eksamen for privatister.

Oppmelding til eksamen

Du melder deg til eksamen på www.privatistweb.no. Er du bosatt i Buskerud, melder du deg opp ved å velge Buskerud fylkeskommune på privatistweb.  Bor du i et annet fylke, melder du deg til eksamen i ditt bostedsfylke. Du kan ikke melde deg til eksamen i flere fylker samtidig.

Veiledning for oppmelding på privatistweb.

Oppmeldingsperiode for privatister/praksiskandidater

Våreksamen: 15. januar- 1. februar
Høsteksamen: 24. august - 15. september

Eksamensperioden om våren er april – juni, om høsten november – desember.  Du får nærmere informasjon om dato for faget ditt på www.privatistweb.no når du har meldt deg opp til eksamen.

Eksamensplaner

Eksamenssteder

Drammensregionen
Gjelder for privatister bosatt i Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker.

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Drammen vgs  tlf 32 89 89 10 kl 09.30- 11.30,  privati...@bfk.no
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Åssiden vgs
  • Tverrfaglig skriftlig eksamen for praksiskandidater/lærlinger: Åssiden vgs

Kongsbergregionen
Gjelder for privatister og praksiskandidater bosatt i Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Øvre Eiker

Ringeriksregionen
Gjelder for privatister bosatt i Hole, Krødsherad, Modum, Ringerike Sigdal

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Ringerike vgs
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Hønefoss vgs
  • Tverrfaglig skriftlig eksamen for praksiskandidater/lærlinger: Hønefoss vgs

Hallingdalsregionen 
Gjelder for privatister bosatt i følgende kommuner: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Gol vgs
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Ål vgs
  • Tverrfaglig skriftlig eksamen for praksiskandidater/lærlinger: Ål vgs

Eksamensavgift (fastsettes i Statsbudsjettet)

Kr. 1084,- hvis du ikke har tatt faget før eller har karakteren 1 
Kr. 2170,- hvis du har bestått faget før (karakteren 2 eller bedre)

For fag som har både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen betales 2 avgifter. Avgiften betaler du på privatistweb når du har valgt fag.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Privatister kan søke om særskilt tilrettelegging av eksamen, på visse vilkår.


Publisert 11. november 2013, oppdatert 11. januar 2019.