Velkommen som Vg1-elev

Felles oppstart for Vg1-elever er i skolens elevkantine mandag 19. august kl. 09.00

For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å innkalle deg og foresatte til en samtale med kontaktlærer. Vi ønsker at minst en av dine foresatte blir med på samtalen.

Informasjon om tid, rom og navn på kontaktlærer for oppstartsamtale blir sendt hver enkelt elev på sms onsdag 14./torsdag 15. august.

Les velkomstbrev fra rektor 

I løpet av første og andre skoledag ønsker vi i tillegg til oppstartsamtalen å:

  • gi en omvisning på skolen
  • gjennomføre bli  kjent-aktiviteter
  • evt. levere ut leie-pc hvis du ikke ønsker å benytte egen pc.
  • dele ut lærebøker

Les igjennom dokumentene nedenfor. Det er fint om du fyller ut og tar med deg skjema for oppstartsamtalen ferdig utfylt.

De første tre skoledagene er det ikke ordinær timeplan, vi bruker tiden på å bli kjent og ulike aktiviteter.

Skolens hjemmeside inneholder også mye nyttig informasjon. Vi oppdaterer siden jevnlig ved å legge ut aktuelt stoff om det som skjer. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.


Publisert 14. august 2018, oppdatert 14. august 2019.