Lier videregående skole

Lier vgs

 

Adresse:

Postboks 574

3412 Lierstranda

Besøksadresse:

Jensvollveien 16
3413 Lier

Telefon:

32 22 05 00

E-post:

li...@bfk.no

Organisasjonsnummer:

974606135


Publisert 15. august 2012, oppdatert 10. januar 2020.