Lier videregående skole

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lier vgs

 

Adresse:

Postboks 574

3412 Lierstranda

Besøksadresse:

Jensvollveien 16
3413 Lier

Telefon:

32 22 05 00

E-post:

li...@bfk.no

Organisasjonsnummer:

974606135


Publisert 15. august 2012, oppdatert 8. april 2015.