Aktivitet

Nå blir det enda mer elevstyrt aktivitet på Lier vgs. Skolen har fått innvilget tippepenger som skal gå til nye spennende uteaktiviteter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi har nylig fått innvilget kr 300.000,- i tippemidler til søknad om sandvolleyballbane, utebordtennis og en joggeløype rundt på skolens eiendom. I tillegg har vi fått godkjent ballbinge og «tuftepark» som kommer til utbetaling seinere. Bakgrunnen for søknadene var «grundercampen» høsten 2015. Planen er å få mest mulig av anleggene på plass i år. Kostnadsrammen er totalt kr 1.200.000. Så nå blir det mye aktivitet ute!


Publisert 19. juni 2017, oppdatert 8. august 2017.