Besøk fra Canada

I dag har skolen hatt besøk fra Jasper Place High school i Canada. Internasjonalisering sto på agendaen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I dag har skolen hatt besøk fra Jasper Place High school i Canada. Det var en gruppe på fem elever, lærere og representanter fra administrasjonen som tilbrakte dagen her. Jasper Place High school er med i et NORCAN matematikkprosjekt i samarbeid med Utdanningsforbundet. De har utveksling med blant andre Børresen ungdomsskole i Drammen. 

De besøkte Lier vgs for å høre om hvordan skolen jobber med internasjonalisering gjennom sine Erasmus + prosjekter. Elevene fra Canada har fått være med i undervisningstimer med vg1 Service- og samferdsel 4 årig løp og i to mattetimer. Representanter fra næringslivet har vært med i møter hvor man utvekslet erfaringer rundt internasjonalisering. Det var en et lærerikt møte for både Lier vgs og representantene fra Canada. 


Publisert 29. mai 2017, oppdatert 8. august 2017.