Læreplassgaranti

SECURITAS har inngått partnerskapsavtale om læreplassgaranti med Lier videregående skole.

«Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å sikre at elever som velger yrkesfag får fullført opplæringa si,» sier rektor Anne Johanne Guldvik. Avtalen innebærer at SECURITAS gir læreplassgaranti til de av skolens elever som ønsker å bli lærling i Sikkerhetsfaget etter gjennomført Vg 2 Salg, service og sikkerhet. Garantien innebærer  at de oppfyller følgende kriterier:

  1. Maksimalt 5 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  2. Alle fagene må være bestått
  3. I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  4. Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i bedrift som er relevant for det aktuelle faget. Minimum 4 uker i løpet av Vg2
  5. Viser motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2

Rektor Guldvik uttaler videre at hun er spesielt fornøyd med at kriteriene for å være i målgruppen for læreplassgaranti også støtter opp under oppfølgingen av nasjonale fraværsbestemmelser og at avtalen styrker skolens arbeid med faglig og sosial læring. «Dette er vinn – vinn, sier Guldvik, elevene lærer fag og samarbeid gjennom å ha godt oppmøte på skolen samtidig som de er garantert læreplass i Securitas. Jeg er svært godt tilfreds med samarbeidet mellom skolen og SECURITAS», avslutter Guldvik.

 


Publisert 6. april 2017, oppdatert 8. august 2017.