Læring skjer også utenfor klasserommet

Slik skapes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

En veileder om samarbeid mellom arbeidsliv og skole, "Læring skjer også utenfor klasserommet".


Publisert 6. desember 2017, oppdatert 15. mai 2018.