Nytt studietilbud

Fra høsten 2018 tilbyr vi 3-årig løp på elektrofag, med helse og miljøteknologi.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fra høsten 2018 vil Lier vgs tilby et unikt studietilbud innen helse- og miljøteknologi. 

Tilbudet får navnet Elektrofag med helse- og miljøteknologi, studiekompetanse, 3-årig. I samarbeid med næringslivet har Lier vgs utviklet et nytt 3-årigtilbud for elever som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Tilbudet åpner alle dører for elevene. Elevene får studiekompetanse med full realfagsfordypning som kvalifiserer til teknologiske studier ved høgskole og universitetet, men også til de fleste andre studier. 

I tillegg får elevene kompetanse innen data- og elektronikk og programfaget Programmering og modellering. 

Dette er et krevende løp, så vi anbefaler at du har karakteren 4 eller bedre i matematikk, søknadsfrist 1.mars. 

Informasjon om studietilbudet finner du her.

Les i informasjonsbrosjyren: 


Publisert 18. februar 2018, oppdatert 15. mai 2018.