På tur inn i framtiden

UE Buskerud, Høvik skole og Lier videregående skole arrangerte innovasjonscamp.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Torsdag 25.01.18 arrangerte UE Buskerud , Høvik skole og Lier videregående skole innovasjonscamp for femti 10. klasse elever fra 7 ungdomsskoler og 70 elever fra Lier vgs.

Oppdraget gitt av ATEA gikk ut på å identifisere en brukergruppe som har en utfordring knyttet til helse, velferd eller livskvalitet, og finne fram til hvordan helse- eller miljøteknologi kan gi en innovativ/nyskapende løsning på utfordringen.

 Elevene kom opp med mange spennende ideer/løsninger på framtidens helse- og miljøutfordringer.

 Gratulerer til Allan (2TRA), Magnus (2SSA), Henrik og Jeppe (Marienlyst) med 1. premie for mest innovative produkt, beste presentasjon og beste samarbeid.

Ideen var en Gyroambulanse som skulle inneholde gyrostablisering for å stabilisere pasienten for å forhindre økt skade på pasienten.

 

2. premien for mest innovative produkt gikk til Andrea Rinde (2HFA), Lasse Listøen (2SSA), Tobias Hauger (2TRA) og Adrian Fagerlund (Børresen ungdomsskole).

Ideen var VR briller for pasienter som ikke har mulighet til å komme seg ut. VR brillene bidrar til at pasienten/personen kan sanse og utforske verden.

 

Veiledere og jury besto av representanter fra arbeid- og næringsliv og lærere fra egen skole.


Publisert 29. januar 2018, oppdatert 15. mai 2018.