”Sammen om eleven/lærlingen"

Velkommen til inspirasjonstreff om profesjonalisering av samarbeid skole-arbeidsliv.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I samarbeid med fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune avholder vi vårt årlige treff om profesjonalisering av samarbeid skole-næringsliv ”Sammen om eleven/lærlingen" fredag 16. februar, program for dagen

Hensikten med møtet er blant annet å inspirere, spre kunnskap og dele erfaringer om ulike typer samarbeid mellom skole og arbeidsliv- og suksessfaktorer for slikt samarbeid, samt å skape en møteplass for evaluering og erfaringsutveksling mellom våre eksisterende og mulige nye samarbeidspartnere og skolen.

Påmelding innen 8. februar, til Arbeids- og næringslivskoordinator Christel Kirkøen via e-post: christ...@bfk.no.


Publisert 23. januar 2018, oppdatert 15. mai 2018.