Verdiskapning for fremtiden

Til høsten starter 3 årig elektro, helse og miljøteknologi. Denne uken ble det arrangerten work shop mellom skolen og næringsliv som et startskuddet for samarbeidet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

«Sammen om teknologikompetanse - verdiskapning for fremtiden». Dagens Work shop 3 årig elektro, helse og miljøteknologi var startskuddet for et samarbeid hvor skolen og arbeids- og næringsliv sammen skal utvikle praksisnære og fremtidsrettede opplæringsarenaer.
Takk til Forskningsrådet, ATEA, ABB, NAROM, Vitensentret USN, Øvre Eiker kommune, Lier kommune, NAV hjelpemiddelsentralen, Helth Tech, Rfd, Lindum, Conexus for bidrag. Vi ser fram til videre samarbeid.


Publisert 24. mai 2018, oppdatert 26. juni 2018.