Vellykket inspirasjonstreff

16. februar avholdt vi vårt årlige treff for samarbeidspartnere ”Sammen om eleven/lærlingen".

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I samarbeid med fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune avholdt vi vårt årlige treff om profesjonalisering av samarbeid skole-næringsliv "Sammen om eleven/lærlingen".  

Hensikten med møtet var blant annet å inspirere, spre kunnskap og dele erfaringer om ulike typer samarbeid mellom skole og arbeidsliv- og suksessfaktorer for slikt samarbeid, samt å skape en møteplass for evaluering og erfaringsutveksling mellom våre eksisterende og mulige nye samarbeidspartnere og skolen. 

Det var ca. 60 påmeldte til arrangementet.  

Skolens rektor Anne Johanne Guldvik ønsket velkommen og innledet møtet. 

Grete Haaland, professor og studieleder på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet, og en av forskerne i forskningsprosjektet INNSTRUK snakket om funnene i prosjektet så langt. INNSTRUK er et samarbeid mellom NTNU og OsloMet som omhandler innhold og struktur i fag- og yrkesopplæringen. Se presentasjonen fra foredraget "Kvalitet i yrkesopplæringen"

Inger Moland Wahl og Magne Høyer, begge rådgivere i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, har vært involvert i evalueringen av de 4-årige dobbeltkompetanseløpene i Buskerud fylkeskommune høsten 2017. De snakket om medskaping og involvering i undersøkelsen, de viktigste funnene fra evalueringen, særlige styrker ved dobbeltkompetanseløpene og områder som kan styrke samarbeidet skole/arbeidsliv videre. Se presentasjonen fra foredraget "Eksternvurdering av dobbeltkompetanseløpet: Sammen om kvalitet"

Olav Horne, som er leder for Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune hadde innlegget "Fagopplæring = relasjonelt samarbeid".  

Deltakerne fikk også høre elever fra 2. klasse i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet fortelle om sine erfaringer fra arbeidsutveksling i London høsten 2017.   

Skolens rektor Anne Johanne Guldvik hadde en samtale med Trine Bingen, direktør på Clarion Collection Hotell Tollboden (samarbeidspartner i det 4-årige løpet, lærlinger i salgsfaget) og Thomas W. Riis, faglig leder i Villa Skaar (samarbeidspartner i forhold til helsefagarbeidere) "Samskapte resultater- samtale med samarbeidspartnere". 

Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i hovedorganisasjonen Virke, snakket om at samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv er vinn-vinn; det fører blant annet til at skolen blir bedre for samfunnet, ved at den utdanner borgere som har det kompetansegrunnlaget som Norge trenger, og at skolen blir bedre for elevene mens de går der. Flere læringsarenaer gir flere pedagogiske innfallsvinkler og bedre læringsmiljø. Men samarbeid mellom så ulike parter krever høy grad av profesjonalitet skal det fungere. Se presentasjonen fra foredraget "På veien til (sam)arbeidslivet – hva betyr faktisk og praktisk et profesjonelt samarbeid mellom skole og arbeidsliv".

Du kan se videoopptak av hele eller deler av inspirasjonstreffet her.


Publisert 19. februar 2018, oppdatert 15. mai 2018.