Åpning av midlertidig transporthall

Mandag 18.2 var det offisiell åpning av midlertidige lokaler for transportelevene på Høvik Gård.

Rektor Anne Johanne Guldvik inviterte elevene i vg2 transport og logistikk, avdelingsleder og lærere på kake i dag morges for å markere åpning av ny hall. 

I november 2018 ble Transporthallen på Lier videregående skole stengt grunnet for høye asbestverdier i luftprøver. Konsekvensen var at 15 elever på utdanningstilbudet Vg2 transport og logistikk mistet den viktigste opplæringsarenaen sin. 

I løpet av kort tid fant skolen og BFK Eiendom egnede lokaler i skolens nærhet, bare 7-8 min. i gangavstand fra hovedskolen, på Høvik Gård. 

Rektor Anne Johanne Guldvik roser elever og lærer for det engasjementet de har vist i arbeidet med etableringen av nye lokaler. Rektor er også svært tilfreds med at midlertidige lokaler nært skolen er en bærekraftig løsning, både sett i et miljøperspektiv, men også for elevenes læringsmiljø.

Elevmedvirkning gir resultater

Etableringen er også et eksempel på at elevinvolvering har mange merverdier. Elevene har vært involvert i planlegging og gjennomføringen av prosessen på en svært god og forbilledlig måte. De har vært med på å utarbeide og gi innspill til kravspesifikasjon for innredning av lokalene samt vurderinger av ulike løsninger for en moderne transport og logistikkopplæringsarena. Dette arbeidet har de deltatt i med stort engasjement.

Elevtillitsvalgte Even Gislerud oppsummer prosessen slik:

  • Vi har lært å bygge opp et lager etter våre behov
  • Vi er veldig fornøyd med at vi har klart å gjøre det beste ut av forholdene
  • Vi har lært at ting tar tid

Nå har elevene vært i gang med opplæringen i nye lokaler noen uker, og vi ser at de nye, lokalene fungere svært bra som midlertidig opplæringsarena for skolens tilbud innen Vg2 Transport og logistikk.


Publisert 18. februar 2019, oppdatert 16. august 2019.