Ungdommens fremtid – lærernes ansvar?

Kveldsseminar i Lærernes hus. Rektor Anne Johanne Guldvik og to elever var med og delte sine erfaringer.

Hovedoppgaven for videregående skole er å sikre at alle elever får en opplæring som kvalifiserer dem til en jobb eller til videre studier.

Blant innlederne var leder av Liedutvalget Ragnhild Lied, rektor ved Lier VGS Anne Johanne Guldvik sammen med tre elever og stortingsrepresentant fra Høyre Turid Kristensen.

Ragnhild Lied åpnet sitt innlegg med å si at hun savner skikkelig forskning på videregående opplæring. Elevgrunnlaget i videregående har endret seg, og flere opplever i dag stress og psykiske lidelser.

Liedutvalget skal se på rammebetingelsene for VGO, og et av spørsmålene Ragnhild Lied stiller, er om elevene er tilstrekkelig kvalifisert og motivert for videregående?

Rektor fra Lier VGS, Anne Johanne Guldvik har utfordret handlingsrommet innenfor dagens lovverk for å utvikle nye utdanningsprogram, og møter beundring fra både politikere og Liedutvalget.

Bærekraftig utvikling – Forpliktende samarbeid – Demokrati og medborgerskap er sentrale begreper for Lier VGS, som også tilbyr læreplassgaranti.  «Vi oppnår veldig mange gode resultater på dobbelkompetanse» sier Guldvik. «Hele utdanningsløpet tilbys dessuten på samme skole. Her utdanner vi fagarbeidere som også kan ta videreutdanning.»

Blir så elevene kvalifisert, forberedt og motivert og gir opplæringen lærelyst?

June, Marius og Vetle, tre elever fra Lier og Drammen VGS gir svaret med sine erfaringer fra utdanningsløpene.

June sier at hun visste hva hun ville holde på med. Hun lærer raskere med praksis og teori i kombinasjon innen helsefaget. Teorien strekker ikke alltid til og da blir kreativiteten utfordret.

Hun har også jobbet på engelske sykehjem, og ser norsk helsevesen i et internasjonalt perspektiv.

Marius snakket om inspirasjonssirkel og evig motivasjonssirkel, når han kan være i praksis 4 dager i uka hvor ingen dager er like og 3 dager i uka på skolebenken hvor han hver dag kan lære noe nytt.

Vetle skal begynne på lektorprogrammet. «Lærerne motiverer og ser oss og får fram kunnskap og motivasjon. Læreren så mitt ønske om å gjøre det bra, og fikk fram den beste følelsen man kan ha, nemlig mestringsfølelsen. Jeg er faglig sterk. Svake elever blir sett på en god måte og får tilpassing, men de sterke blir ikke sett på samme måte. Vi får ofte følelsen av å være en byrde fordi vi blir fort ferdig.»

Vetle synes det er skummelt at det er en holdning til de sterke elevene, om at de skal gjøre det bra gang på gang. Han tror dette kan føre til at motivasjonen ved å gjøre læreren fornøyd blir borte.

Hele seminaret kan du se på streaming - se fra ca 56 min ut i sendingen

Programmet


Publisert 9. april 2019, oppdatert 16. august 2019.