Dialogmøte med samarbeidspartnere på Elektro

Vg2 Elektro inviterte til dialogmøte 18. september.

Skolens samarbeidspartnere Abicon Elektro AS, Olav Helge Ask AS, Arro  Elektro AS, Askestad-Aas elektro AS, Buskerud elektro AS, Helle installasjon AS, Nopek elektro og Frank Guneriussen fra opplæringskontoret Elfob var tilstede. Temaer som ble tatt opp var hva det er viktig for skolen å ha fokus på i opplæringen, hvordan skolen jobber i forhold til praksisplasser til elevene og elevenes holdninger. Bedriftene tilbyr praksisplasser til elever fra skolen, og har også tatt inn lærlinger fra skolens Elenergi-klasser. Skolen fikk mange nyttige tilbakemeldinger.  


Publisert 19. september 2018, oppdatert 16. august 2019.