Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema på Lier vgs.

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema på Lier skal gi elevene våre kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Målet er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Som skole ønsker vi å legge til rette for gode helsevalg hos den enkelte, noe som vi mener har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å gi elevene kunnskap til forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

Les: Folkehelse og livsmestring ved Lier vgs 

Hør: NRK Buskerud har intervjuet elever og lærere


Publisert 2. mai 2019, oppdatert 16. august 2019.