Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema på Lier vgs.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema på Lier skal gi elevene våre kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Målet er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Som skole ønsker vi å legge til rette for gode helsevalg hos den enkelte, noe som vi mener har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å gi elevene kunnskap til forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

Les: Folkehelse og livsmestring ved Lier vgs 

Hør: NRK Buskerud har intervjuet elever og lærere


Publisert 2. mai 2019, oppdatert 28. juni 2019.