Fravær

Informasjon om fravær i forbindelse med elevaksjoner.

Lier videregående skole støtter unges engasjement for klima og miljø, men når det gjelder fravær i forbindelse med elevaksjoner har skolen fått en presisering fra Fylkesdirektøren for utdanning i Buskerud fylkeskommune angående skolestreik for klima : "... både statsråd og Utdanningsdirektoratet har nylig sagt at «politisk arbeid» skal knyttes til verv, og at det ikke er nok å delta på et arrangement for at dette punktet i skolereglementet skal komme til anvendelse". Det vil si at kun elever som har politiske verv knyttet til organisering av demonstrasjonene, vil få fratrekk for fravær, jf. Forskrift til Opplæringslova, §3-47, 5.ledd, 5.ledd, pkt. c. Alle andre elever som deltar på demonstrasjonen vil få ugyldig fravær. Se fraværsregler og meldingssjema til bruk ved fravær


Publisert 20. mars 2019, oppdatert 16. august 2019.