Har du søkt videregående skole i Buskerud?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Husk at du kan søke om stipend fra Lånekassen når du har fått skoleplass og takket ja til den.


Publisert 26. juni 2018, oppdatert 22. februar 2019.