Har du søkt videregående skole?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass, dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass på www.vigo.no. BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. 

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. 

  • Hovedinntaket er tilgjengelig på www.vigo.no fra 4.juli - svarfrist 12.juli
  • Andreinntaket er tilgjengelig på www.vigo.no fra 6.august - svarfrist 11.august

 

Skolestarter mandag 19.august.

God sommer!


Publisert 24. juni 2019, oppdatert 28. juni 2019.