Intervju i fagbladet YRKE

Elever og lærere i klasse 1ELC, treårig elektrofag med helse- og miljøteknologi, har vært intervjuet i bladet YRKE.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 10. mai 2019, oppdatert 28. juni 2019.