Intervju i fagbladet YRKE

Elever og lærere i klasse 1ELC, treårig elektrofag med helse- og miljøteknologi, har vært intervjuet i bladet YRKE.


Publisert 10. mai 2019, oppdatert 16. august 2019.