Medlem i Næringsforeningen i Drammensregionen

Lier vgs. har blitt medlem i Næringsforeningen i Drammensregionen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi ser fram til å få tilgang til viktige arenaer og møteplasser med næringslivet i regionen vår, samt å få tilgang til nye samarbeidspartnere. 


Publisert 13. mai 2019, oppdatert 28. juni 2019.