Praksisdager vel gjennomført

I løpet av uken har 398 10.klassinger fra 21 skoler være innom Lier vgs.

Lier vgs elevene har vært gode ambassadører for utdanningsprogrammene sine og vist 10.klassingene rundt på skolen. Elevene ble ønsket velkommen av elevrådsleder Marius Jarlhof og fikk informasjon fra rådgiver Ranveig før de gikk i grupper til de ulike utdanningsprogrammene.

Vi håper å se mange av dem igjen til nytt skoleår i august 2019.


Publisert 23. november 2018, oppdatert 16. august 2019.