Velkommen til skolestart 19.august

Her finner du informasjon om når du skal møte første dag etter ferien.

Skolestart er 19.august 2019.

Elevene møter i forhold til følgende tider:

Vg1 Kl. 09.00 - Velkommen som vg1 elev
Vg2 Kl. 10.00 - Velkommen som vg2 elev
Vg3/Vg4 Kl. 11.00 - Velkommen som vg3/vg4 elev
Sted: Elevkantina

For noen grupper (f.eks. dobbeltkompetanse-gruppene) kan det være avvikende oppmøtetid/-sted. Elever som går i disse gruppene får spesiell informasjon om dette, eller er gjort kjent med dette allerede før skoleslutt i vår. 

Velkommen til nytt skoleår!


Publisert 8. august 2019, oppdatert 19. august 2019.