Samarbeid med ASKO

Skolen har inngått en partnerskapsavtale med ASKO.

Skolen har inngått en partnerskapsavtale med ASKO, som gir elever på Vg2 Transport og logistikk muligheter for arbeidspraksis og læreplass i bedriften. Skolen har lenge hatt et godt og tett samarbeid med ASKO Drammen på Lierstranda. De har behov for lærlinger, og ser på arbeidspraksis som en fin måte å rekruttere nye lærlinger på. ASKO har også en lærling fra det 4-årige dobbeltkompetanseløpet; Emilie Sørsdal. De ønsker å øke jenteandelen av lærlinger i faget ytterligere. 


Publisert 15. oktober 2018, oppdatert 16. august 2019.