Samarbeid med NAV

Skolen har fått NAV-veileder som er tilgjengelig to ganger i uken.

Skolen har inngått samarbeid med NAV og to dager i uken er NAV veileder/rådgiver ungdom, arbeid og utdanning, Christian Tendeland, på skolen.

Christian kan svare på spørsmål om:

  • Jobbsøking
  • Intervjuforberedelser
  • Arbeidslivets spilleregler og hva du kan forvente å møte der ute
  • Utviklingen i arbeidsmarkedet og utdanningskrav
  • Kombinasjonen arbeid (psykisk og fysisk) helse og tilrettelegging
  • Overgangen skole og arbeidsliv
  • NAV juridiske tema; hva som finnes av støtte, oppfølging og tiltak dersom du ikke får deg jobb – og hvilke krav NAV stiller
  • Økonomiske spørsmål knyttet til offentlige ytelser og kriterier for innvilgelse

Hovedformålet med NAV-veiledere i videregående skole er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

Hva kan veilederen hjelpe med?

NAV-veilederne er der for å hjelpe elevene med å fullføre skolen. Ofte er det flere grunner til at elever mister motivasjonen til å dra på skolen eller ikke klarer å konsentrere seg om skolen. Det kan blant annet være økonomi, boforhold, familieforhold eller andre personlige utfordringer som gjør det vanskelig. 

Veilederen har taushetsplikt. De kan også koble opp mot andre som kan hjelpe i kommunen eller ved skolen, hvis man trenger det (nav.no). Han vil samarbeide med skolens elevtjenetste. 

NAV-veilederne kan også gi råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid (kilde nav.no).


Publisert 18. oktober 2018, oppdatert 16. august 2019.