Samarbeidsavtale med NAROM

Skolen har tegnet samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring-NAROM.

Målet med avtalen er blant annet å underbygge læreplanmål i real- og teknologifagene slik at skolen kan tilby relevante undervisningsaktiviteter- og opplegg på en spennende måte med verdensrommet som læringsarena. Flere av skolens lærere har vært på Space Camp hos NAROM og NAROM har vært på skolen og gitt påfyll i form av at både søkere og elever i 3-årig løp Elektro fikk foredrag om Norsk romhistorie og fikk lære å lage og skyte opp papir-raketter.


Publisert 9. april 2019, oppdatert 16. august 2019.