”Sammen om eleven/lærlingen"

Velkommen til inspirasjonstreff om profesjonalisering av samarbeid skole-arbeidsliv.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I samarbeid med fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune avholder vi vårt årlige treff om profesjonalisering av samarbeid skole-næringsliv  ”Sammen om eleven/lærlingen" fredag 15. februar. 

 

Vi har et spennende program i år, program for dagen. Tema er fremtiden for fag- og yrkesopplæringen.

Det er fremdeles ledige plasser.

Påmelding innen 11. februar, til vår lærling Ümran Yesil, Umran....@bfk.no 

 

 

 


Publisert 7. februar 2019, oppdatert 12. april 2019.