Søke lån og stipend i lånekassen

Elever i videregående opplæring kan søke om lån og stipend når de har fått skoleplass og takket ja til den.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 24. juni 2019, oppdatert 28. juni 2019.