The Entrepreneurial School 2018

7.-8.november mottok Lier videregående skole, prisen «The Entrepreneurial School (TES) 2018» i Wien.

7.-8.november mottok Lier videregående skole, prisen «The Entrepreneurial School (TES) 2018» i Wien. Skolen var Norges kandidat til TES Award 2018. 

                            

Tone Lundbye (avdelingsleder), Christel Kirkøen (arbeids- og næringslivskoordinator), Eirin Horn Aspestrand (lærer) og Anne Johanne Guldvik (rektor) var i Wien for å motta prisen. 

Prisen ble overrakt av Joao Santos, Deputy-Head of Unit Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission og Caroline Jenner, CEO, JA Europe

 Kriteriene for å få prisen er følgende:

  • Skolen har entreprenørskapsaktiviterer som inkluderer størsteparten av elever og lærere
  • Skolen har mål og plan for entreprenørskapsaktiviteter
  • Skolen setter av ressurser til entreprenørskapsarbeidet
  • Skolen har etter- og videreutdanningsaktiviteter som utvikler læreres profesjonalitet og kompetanse
  • Skolen inkluderer lokalsamfunnet, arbeids- og næringslivet i sine aktiviteter

                                

Deltakerne fra alle de 17 skolene i Europa som fikk utmerkelsen The Entrepreneurial School 2018.


Publisert 13. november 2018, oppdatert 16. august 2019.