Utstilling av elektronikkprosjekt

Torsdag hadde 1 ELC utstilling av sine selvvalgte tverrfaglige prosjekter innen data- og elektronikk.

Prosjektene var basert på en mikrokontroller, og de frammøtte fikk blant annet se sensorteknologi (lyd, fuktighet, temperatur), binær kalkulator, elektronisk røykestoppmaskin. 

Formålet med prosjektet har vært å skape en interesse for faget, en introduksjon til data- og elektronikk, programmering og digitalteknikk samt å få et innblikk i hvilke muligheter som finnes. Forhåpentligvis kan denne kompetansen etter hvert benyttes inn mot mer helse- og miljørelaterte prosjekter. 

Skolens samarbeidspartnere ATEA og Heath Tech informerte deretter elevene om eksisterende helseteknologi;  visuelt og anonymisert digitalt tilsyn (RoomMate) og elektronisk legemiddelbehandling. De ga også elever og lærer tips om prosjekter det kan jobbes med i tilknytning til disse temaene.


Publisert 12. oktober 2018, oppdatert 16. august 2019.