Vellykket inspirasjonstreff

15. februar avholdt vi vårt årlige treff for samarbeidspartnere ”Sammen om eleven/lærlingen".

I samarbeid med fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune avholdt vi vårt årlige treff om profesjonalisering av samarbeid skole-næringsliv "Sammen om eleven/lærlingen". 

Hensikten med møtet var blant annet å inspirere, spre kunnskap og dele erfaringer om ulike typer samarbeid mellom skole og arbeidsliv- og suksessfaktorer for slikt samarbeid. Årets tema var framtiden for fag- og yrkesopplæringen. 

Det var ca. 60 påmeldte til arrangementet. 

Skolens rektor Anne Johanne Guldvik og Olav F. Horne, leder for fagopplæringsseksjonen i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune ønsket velkommen.

 

John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus og medlem i Lied-utvalget, snakket om "Fremtidens fag-og yrkesopplæring". Lied-utvalget leverte første del-innstilling, som beskriver styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring i desember 2018, og dette var utgangspunktet for hans innledning. Det ble også dialog med deltakerne i salen. Du kan se hans innledning her:  se vedlagt PDF

 

Anne Johanne Guldvik ledet panelet i bolken «Samskapte resultater- samtale». I panelet deltok Maris Terje Jarlhof og June Nergård- begge elev/lærlinger i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet, Bjørnar Dahler - HR -rådgiver i Lier kommune, Olav F. Horne- leder for fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og John Arve Eide- fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, snart Viken.

 

Deltakerne fikk også høre elever fra 2. klasse i det 4-årige dobbeltkompetanseløpet fortelle om sine erfaringer fra arbeidsutveksling i London høsten 2018.  

 

Jan Christian Vestre, som er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler, holdt et engasjert innlegg kalt «Med kunnskap og grønn industri skal landet bygges».


Publisert 18. februar 2019, oppdatert 16. august 2019.