Vi inviterer alle foresatte til foreldre-kafé

Styrke laget rundt elevene - Hvordan kan foreldre, skole og politi stå sammen i arbeidet med rus, russ og utfordringer i ungdomskulturen?

Vi inviterer foresatte på alle trinn til foreldre-kafé med temaet :

Styrke laget rundt elevene -

Hvordan kan foreldre, skole og politi stå sammen i arbeidet med rus, russ og utfordringer i ungdomskulturen?

Det har vært mange oppslag i media knyttet til uro i ungdomsmiljøene i Drammensdistriktet den siste tiden, se NRK innslag. Vi vet også at dette opptar foreldre/foresatte til våre elever. 

Vi har tro på at det å bygge nettverk rundt ungdommene våre hjelper, derfor inviterer vi dere til foreldre-kafé.

 Opplegg for kvelden er følgende:

  • Innledning v/Geir Oustorp, Politiet - Forebyggende enhet
  • Anne Sæteren og Kari Mathisen, begge mødre som for ett år siden sto midt opp i russefeiringen til sine sønner
  • Muligheter for spørsmål
  • Foreldrenettverk – er dette ønskelig eller mulig?

 PÅMELDING

Vi inviterer alle foresatte, men på grunn av plasshensyn ber vi om at alle melder seg på her

Vi har kun plass til ca. 230. Om det blir stor pågang vil vi vurdere å sette opp en kveld til.

Velkommen.  


Publisert 30. oktober 2018, oppdatert 16. august 2019.