Kjære elever og foresatte

Hilsen fra rektor Anne Johanne Guldvik.

Digital skole

Nå har vi lagt bak oss 6 dager med digital skole. Dette er skoleutvikling av et slikt omfang som ingen av oss så komme og som ingen har stått i før. Plutselig skulle alle elever få opplæring hjemmefra. Verken dere eller skolen fikk tid til å forberede seg på den nye skolehverdagen. Som rektor vet jeg at dette ikke bare er krevende for skolen, men også for dere der hjemme. Jeg håper at alle etter hvert som dagene går, finner nye rutiner i en spesiell hverdag.

De tilbakemeldingene jeg får fra lærerne, er at de fleste har taklet denne overgangen svært bra. Ja, jeg er rette og slett stolt over å høre hvordan elevene tilpasser seg, hvordan de følger opp undervisningen og forsøker å ta vare på hverandre under svært så uvante forhold. Vi opplever også at elevens digitale kompetanse settes i spill på nye og kreative måter. Dette er positivt, og noe lærerne også utnytter. Dessuten lærer lærerne av elevene.

Lærerne våre har den siste uka jobber 24/7 med å lage digital skole for elevene. De deler og hjelpe hverandre til å finne gode tilnærmingsmåter i de ulike fagene, og finne nettressurser som gjør opplæringen spennende, på nye måter. For noen elever kan det kanskje virke som lærerne ikke er godt nok koordinert i de ulike fagene. Dette jobber vi med og håper skal bli bedre i neste uke.

Læringsarbeidet i digital skole

Rutiner og god struktur på dagen er viktigere enn noen gang før. Lærerne vår forsøker å skape trygghet og veilede elevene så langt dette er mulig. For at eleven skal kunne henge med i læringsarbeidet, følger timeplanen slik som når vi har skoleopplæring. Digital skole kan være ensomt. Derfor vil jeg oppfordre elevene til å bidra til at andre lærer og at alle har det bra!

Støttetjenestene

Vi vet at noen elever og foresatte har det ekstra krevende nå. Støttetjenestene våre, dvs. rådgivere, spesialpedagogen, skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste er tilgjengelig for elever som måtte trenge ekstra hjelp og støtte nå når skolen er stengt. Kontaktinformasjon til støttetjenesten ligger på skolens hjemmeside.

Ta kontakt

Nå er samarbeid skole – hjem viktigere enn noen gang. Kontaktlærerne er de viktigste lederne i «laget» rundt elevene nå. Ikke nøl med å ta kontakt med kontaktlærer om dere har spørsmål. Kontaktlærerne vil følge opp spørsmålene dere har, enten sammen med de andre lærerne som tilhører gruppen eller sammen med ledelsen og støttetjenestene.

Jeg ønsker alle elever og foresatte en riktig god helg!

Hilsen rektor


Publisert 20. mars 2020, oppdatert 3. april 2020.