Kjære elever og foresatte

Endelig kan vi ønske elevene våre velkommen tilbake til skolen!

Nå gleder vi oss veldig til å fylle skolen igjen! Vi kan ikke møte alle på samme tid, men alle skal tilbake!

Trygg og god skolestart

Kunnskapsministeren kunngjorde at skolene skal åpne igjen, torsdag ettermiddag. Siden har ledelsen og de ansatte forberedt åpning av skolen for flere. Det viktigste for oss er en trygg og god skolestart for alle. Vi må ta hensyn til nasjonale smittevernbestemmelser. Alle elever kan ikke være på skolen samtidig. Dette gjør vi for å ivareta smittevern, renholdskrav og drift av skolen på en forsvarlig måte. Vi følger Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern, se lenke:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi ønsker at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. For at alle skal få en trygg og god skolestart, vil de ansatte få mulighet til å sette seg inn i de nye smittevernbestemmelsene. Derfor vil vi starte opp gradvis for å gjøre oss erfaringer med organiseringen.

Husk å holde avstand

Elevene skal også få opplæring i smittevernbestemmelsene og det er viktig at disse overholdes. Både elever og ansatte skal holde én meters avstand til hverandre. For å overholde dette kravet, lager vi planer med tanke på at ikke mer enn ca. halvparten av elevene er på skolen samtidig. Derfor blir det en gradvis tilbakeføring til fysisk skole for elevene, dvs. at de første ukene blir det en kombinasjon med digital og fysisk skole. Dette vil også gjøre det lettere å oppfylle smittevernbestemmelsene på skoleskyssen. Vi vil fortløpende vurdere hvordan elevene følger opp smittevernbestemmelsene på skolen.

Plan for tilbakeføring

Sammen med lærerne er ledelsen i ferd med å utarbeide planer for tilbakeføring, planen legges ut så fort den er klar. Noen grupper på Vg2 startet allerede for 2 uker siden. Elevene i spesialgruppene startet forsiktig opp i siste uke. I uke 20 vil alle grupper/elever få beskjed om når de skal møte til henholdsvis digital, fysisk skole og/eller på praksisplassene sine.

Elevkantina vil være åpen, men med færre plasser enn vanlig. Smittevernbestemmelsene gjelder der som ellers på skolen.

Nå håper jeg at alle tar godt vare på hverandre! Elevene har jobbet mye hjemmefra i digitalt skole de siste åtte ukene, men sosial kompetanse og fellesskap er også viktig. Vi vet at mange har savnet gruppen sin og nå gleder seg til å omgås igjen. Både det faglige, det sosiale og dannelsesperspektivet er viktig fram mot sommeren. Nå er det en forsiktig åpning som gjelder, og renhold og avstand til hverandre. Det viktigste rådet jeg kan gi, er at alle må huske smittevernreglene. Klarer vi dette vil ukene fram til sommerferien kunne fylles med læring og fellesskap.

Vi gleder oss til å se elevene våre komme tilbake til skolen igjen!

Vennlig hilsen

Anne Johanne Guldvik,

rektor


Publisert 11. mai 2020, oppdatert 22. mai 2020.