Kurs i regi av Dysleksi Norge

Torsdag 14.november hadde vi besøk av Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

Med snert og humor holdt Åsne kurs om dysleksi og hvordan tilrettelegge i undervisningen. Vi fikk vi en fin innføring i tema, hva vi bør reagere på og hva vi bør gjøre i/med undervisningen. Hun snakket om et dysleksivennlig klasserom og ga oss noen konkrete tips om hva vi skal se etter i møte med elever med lese- og skrivevansker. Hun fortalte at vi ikke må forvente at alle elever med dysleksi er fanget opp før de kommer til videregående skole.

Åsne mener at vi er på god vei til å bli en dysleksivennlig skole og at det allerede gjøres mye bra her på skolen!


Publisert 20. november 2019, oppdatert 22. mai 2020.