Læreplassgaranti

Samarbeidsavtale med lier kommune- med læreplassgaranti

Lier vgs. og Lier kommune har inngått en generell samarbeidsavtale, som inneholder et omfattende samarbeid om elever og lærlinger og rekruttering av arbeidskraft.

Avtalen regulerer blant annet en felles rekrutteringsstrategi og samarbeid om faglig innhold i Helsefag, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Kontor- og administrasjonsfaget(førstelinjetjenester) og samarbeid om elever som skal ut i praksis i Yrkesfaglig fordypning.

Når det gjelder lærlinger i ordinært løp er det læreplassgaranti for 3-4 søkere fra Lier vgs. i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kommunen tar i tillegg inn minst 3 elev/lærlinger hvert år i helsefag og minst 1 elev i kontor- og administrasjon/førstelinjetjenester, 4-årige dobbeltkompetanseløp.

Skolen og kommunen skal også samarbeide i forhold til utveksling. Skolen har hatt et fint samarbeid med kommunen over lang tid, og vi ser fram til videre samarbeid!


Publisert 11. februar 2020, oppdatert 21. februar 2020.