Solceller på taket

Solcellespesialisten installerer solceller på skolens tak med god hjelp av våre vg2 elektro elever.

Det har vært stor innsats fra elevene og framdriften har vært raskere enn antatt fra Solcellespesialisten AS. Montørene derfra har vært gode instruktører for våre elever og bidratt til god læring til hele 45 elever på Vg2. Alle involverte klasser (2ELA-B-C) har gjennomgått nødvendig kurs for arbeider i høyden og fallsikring. Solcellespeialisten har gitt elevene yttligere kunnskap om fallsikring/sikkerhet på tak, hvordan undertak er forberedt til innfesting av «rammer» til solcellepanel og kabling av de forskjellige strengene. Elevene har fått anledning til montere rammer på taket, bære de opp stillaset og litt kabling.

Det er nå montert i alt 170 kvm solceller, noe som dekker ca 25 % av årsforbuket til de gamle byggene på hovedskolen. Det tilsvarer forbruket til en stor norsk enebolig. I sommerhalvåret vil noe av overskuddet gå ut i strømnettet.

Vi har også fått rask og effektiv bistand fra Lier Blikk AS for nødvendige beslag underveis og har hatt god nytte av god kompetanse fra Glitre energi.

Prosjektet er støttet av eiendomsavdelingen og har fått regionale utviklingsmidler. Skolen bruker også av egne midler. 


Publisert 7. november 2019, oppdatert 25. mars 2020.