Til foresatte av elever på avdeling Ressurssenteret

Vi gleder oss til å treffe elevene våre igjen etter en lang periode med hjemmeskole.

For å få til en god skolehverdag hvor elever og ansatte skal føle seg trygge har vi laget et skriv vi ber dere lese godt gjennom.

Mandag 20. april mottok fylkeskommunene Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under koronavirusutbruddet våren 2020 fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den legger tydelige føringer for smitteverntiltak som skal være på plass for at skolen gradvis skal kunne åpne igjen. Dokumentet kan leses i sin helhet på www.udir.no.

Hva er forberedt på Lier videregående skole?

 • Alle ansatte har gjennomført kurs i regi av bedriftshelsetjenesten Synergi helse i forebyggende smittevern for ansatte som jobber med elever i tilrettelagt opplæring.
 • Vi har gjennomført risikovurdering for elever og ansatte i avdeling Ressurssenteret.
 • Vi har rådført oss med rådgivende lege i koronateamet ved Lier kommune for å ivareta hensynet til smittevern for elever og ansatte, slik at opplæringen tilpasses skolen sin virkelighet og opplevd hverdag.

 

Hvordan vil skolehverdagen se ut?

For klasse 1DHC og klasse 1SSC gjelder følgende praksis:

 • Klassene delt slik at noen får digital undervisning hjemme og noen får opplæring fysisk på skolen.
 • Når elevene er på skolen, har de opplæring i sitt vanlige klasserom. Til uteaktiviteter benyttes egnet område.
 • Elevtallet er fra 3-5 elever. Dette gjøres for å sikre god fysisk avstand mellom elevene og ansatte i klasserom, friminutt og andre felles arealer.
 • Klassene har ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever i fellesarealene samtidig.
 • Fagarbeiderne følger sin gruppe gjennom skoledagen.

For klasse 1AOA gjelder følgende praksis:

 • Elevene mottar undervisning alene med eget opplegg organisert inne på skolen eller ute på egnet område.
 • Lærer/fagarbeider følger en elev gjennom skoledagen.

 

Rengjøring

 • Elevene må rengjøre pult, pc og mobiltelefon når de kommer til skolen. De vil få tilgang til desinfeksjonsspray og papir til dette.
 • Alle elever må medbringe egne skrivesaker og PC. Det vil ikke bli anledning til å låne av andre elever.
 • Klasserom, toaletter og garderober rengjøres daglig etter fastsatt rutinebeskrivelse.
 • Antibac er plassert rundt omkring på skolen; på toaletter, i fellesrom og personalrom. Det er ikke til elevbruk i klasserom.

 

Generelle smittevern hensyn

 • Vi tilstreber å holde 1-2 meters avstand til hverandre gjennom hele skoledagen.
 • Vi går en og en inn/ut av klasserommene.
 • Yttertøy oppbevares på egen plass etter avtale med lærer.
 • Matpakke medbringes hjemmefra eller handles i skolens elev kantine.
 • Det gjennomføres faste håndvaskrutiner: Om morgenen når elevene kommer, etter hvert friminutt, før og etter spising samt når elevene skal reise hjem.

 

Skoleskyss

 • Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål rundt dette.

 

Presisering av helse-krav

 • Eleven må være frisk og ikke vise symptomer på sykdom for å møte på skolen.
 • Elev skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
 • Ved kjent pollen allergi (rennende øyne og klart nese sekret) kan eleven delta i opplæringen, om almenntilstanden ellers tilsier det.
 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal sendes hjem fra skolen og foresatte vil bli kontaktet. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Elevene skal fortrinnsvis hentes av foresatte.

 

Endringer i timeplanen

 • Inntil nye retningslinjer fra regjeringen foreligger er tilbudet frivillig.
 • For elever som ikke ønsker tilbake til skolen, fortsetter digital skole og undervisning hjemme.
 • Inntil videre vil det av hensyn til smittevern ikke bli satt inn vikar ved eventuell sykdom blant ansatte.
 • For de elevene som blir kjørt til skolen ber vi om at foresatte ikke følger eleven inn på skolen. Nærmere avtale om oppmøtested gjøres med kontaktlærer.
 • Det er ikke anledning for elevene å møte før oppstart på skoledagen og heller ikke oppholde seg på skolen etter skoleslutt.

 

Alt dette virker kanskje veldig firkantet, men vi ønsker at det skal være trygt for dere som foresatte, for ungdommene og for alle ansatte på skolen. Vi ønsker at alle ansatte skal være friske slik at de hver dag kan ta imot din ungdom og våre elever.

Vi gleder oss til å møte hver enkelt elev og fylle skolen med læringsaktiviteter og glede igjen!


Publisert 30. april 2020, oppdatert 22. mai 2020.