Foreldre-kafé

Lier videregående skole inviterer Vg1 foresatte til Foreldre-kafé 26.11 med tema "Ungdoms psykiske helse"

Velkommen til "Foreldre-kafé " for Vg1 foresatte, tirsdag 26.11. kl 1700-1830

I uke 48 har skolen fokus på «livsmestring og folkehelse».  Vg 1 gruppene har egen VIP -dag tirsdag 26.11 med ulike innspill rundt psykisk helse.  

Avdelingsleder Jakob Vik og helsesykepleier Trine Christoffersen inviterer til Foreldre-kafe hvor de vil orienterer om innholdet slik at foresatte er kjent med gjennomgåtte temaer denne dagen. 

Psykolog Wibecke Halstensen gir oss et innblikk i ungdoms psykiske helse og det normale ved at det går «opp og ned».

Enkel bevertning.


Publisert 19. november 2019, oppdatert 22. mai 2020.