Velkommen til foreldremøter

Lier videregående skole har gleden av å invitere dere til møte for foresatte og elever.

Våre erfaringer er at et godt skole/hjem samarbeid er en viktig faktor for å oppnå gode resultater og høy trivsel. Vår målsetting ved Lier videregående skole er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling.

 

Tirsdag 10.09.2019       Vg2. kl. 18.00

Onsdag 11.09.2019      Vg1. kl. 18.00

Elevkantina

 

Alle foresatte får tilsendt invitasjon/program fra kontaktlærer samt at vi benytter sms-varsling for å minne om foreldremøtene.


Program
 

1800:1830 Felles for alle i kantina v/ rektor Anne Johanne Guldvik

  • Presentasjon av skolen; resultat og muligheter
  • Skole/hjem-samarbeid
  • Fraværsreglementet og ordninger til økt tilstedeværelse i opplæringen
  • Elev- og skolehelsetjenesten 

 
1830:1930 Klassevise møter med kontaktlærere 

  • Læringsmiljøet i klassen; hva preger et godt klassemiljø
  • Skole/hjem-samarbeid – klassenivå

Samtaler med kontaktlærer

Fint om du kan gi beskjed til kontaktlærer dersom du ikke kan delta.
Servering:   Kaffe og twist

 

Velkommen!

Med hilsen
Lier videregående skole
Anne Johanne Guldvik
Rektor


Publisert 30. august 2019, oppdatert 21. februar 2020.