Skal du søke skoleplass?

Vi har samlet nytting informasjon til deg som skal søke vgs i Viken, husk søknadsfrist 1.mars.

Søknadsfrist

1. mars 

Slik søker du

Du søker videregående skole gjennom nettsiden vigo.no. Du må søke om inntak hvert skoleår til neste årstrinn.

Når du søker, velger du minst tre ulike utdanningsprogram ved ulike skoler i prioritert rekkefølge. Du kan velge mellom fem studieforberedende og åtte yrkesfaglige utdanningsprogram.

Er du usikker på hva du vil velge, finner du mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no

Hvilken skole kan du søke på?

  • Søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune har rett til skoleplass i sitt nærskolesområde
  • Viken er delt inn i ulike geografiske inntaksområder. Søkere har forrang i det inntaksområdet hvor de er folkeregistrert per 1. mars søknadsåret
  • Dersom et utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i et i nærskolesområde kan søkere fra området søke dette i hele fylket

Inntil 15 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer ved alle skoler på Vg1-nivå disponeres av fylkeskommunen etter andre inntaksrunde, for å sikre at flest mulig søkere skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram uten at reiseveien mellom hjem og skole blir urimelig lang.

Etter andre inntak kan søkere til Vg1 om nødvendig videresøkes til skoler de ikke har søkt, for at de skal få oppfylt retten til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogrammer. Søkere til Vg2 og Vg3 kan om nødvendig bli tilbudt plass både på et programområde og en skole de ikke har søkt.

Svar på søknad om inntak

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Førsteinntaket er klart senest 16. juli, andreinntaket er tilgjengelig ca to uker etter. Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste. Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. 

Skoleinformasjon på vilbli.no

På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om:

Søknad om skoleskyss

Dersom du trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Viken, må du sjekke om du selv må søke om skoleskyss.


Publisert 11. februar 2020, oppdatert 21. februar 2020.