Om skolen

Lier videregående skole er en spennende yrkesfagskole med ca 630 elever. Vi har følgende utdanningstilbud;  Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Service- og samferdsel, Påbygg til generell studiekompetanse og Ressurssenter for elever med autisme. 

Hos oss kan du, i tillegg til de ordinære yrkesfag løpene med 2 år i skole og 2 år i lærebedrift, også velge dobbelkompetanseløp innen to av skolens utdanningsprogram. Da har du kontakt med yrkeslivet allerede fra første dag, og får både fagbrev og studiekompetanse etter fire år. Skolen tilbyr også et 3-årig yrkesfaglig løp innrettet mot arbeid med barn og unge, som gir studiekompetanse og kvalifiserer til høyere utdanning.

Fra høsten 2018 tilbyr vi også Elektrofag med helse- og miljøteknologi 3- årig. Dette unike studietilbudet tilbys kun ved Lier videregående skole og gir deg studiekompetanse med full realfagsfordypning som kvalifiserer til teknologiske studier ved høgskole og universitetet, men også de fleste andre studier.

Lier videregående skole er en del av Kunnskapsskolen i Buskerud og en del av fylkeskommunens satsing på videregående opplæring. Dette vil du merke ved at du blir sett, du blir utfordret og du oppnår resultater. Skolehverdagen er først og fremst elevenes "jobb", ditt arbeid. Dette krever innsats hver dag. 

På Lier videregående skole vil vi hjelpe deg i utviklingen mot å bli et selvstendig og voksent menneske, med evne til å knytte vennskap, evne til å delta i arbeidsfellesskap og evne til å gjøre egne bevisste valg ut fra trygghet på deg selv og respekt for deg selv. 

Skolen er på mange vis et samfunn i miniatyr, med ulike råd og utvalg som påvirker hverdagen til elever og ansatte. Elevene er representert overalt hvor viktige beslutninger fattes. Som i samfunnet for øvrig, er det også her et sett av lover og kjøreregler. Disse forplikter oss alle. 

Alle vi som jobber på Lier videregående skole håper du finner deg til rette og trives her, og at du får stort utbytte av skoleåret. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. 

Lykke til med skoleåret!

Vennlig hilsen

Anne Johanne Guldvik

Rektor


Publisert 15. august 2012, oppdatert 22. januar 2020.